Workshop on Sharirikavijnana

Shri Shankar Shikshayatan in collaboration with Sri Jagadguru Ramanandacharya Rajasthan Sanskrit Vishvavidyalaya, Jaipur, organised a six-day workshop on Pandit Madhusudan Ojha's Sharirikavijnana at Jaipur. 

Attach File