Pandit Motilal Shastri Memorial Lecture Series 2008

 

 

Pandit Motilal Shastri Memorial Lecture Series 2008 was organised by Shri Shankar Shikshayatan on September 20, 2008 at Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, New Delhi.

Main topic of discussion:  Veda Vijnana
 

Introductory Remarks: Shri R K Mishra, President, Brahma Vidya Kendra, New Delhi

Introduction by Prof. Kailash Chaturvedi, former Director, Sanskrit Education, Rajasthan government.

Chief Guest: Prof. Yugal Kishore Mishra, Chancellor, Jagadguru Ramanandacharya Rajasthan Sanskrit Vishvavidyalaya, Jaipur, Rajasthan.
 

Main Speaker: Prof Ananth Sharma, Jagadguru Ramanandacharya Rajasthan Sanskrit Vishvavidyalaya, Jaipur, Rajasthan.

Special guest: Pandit Krishnachandra Shastri, Manavashram, Jaipur, Rajasthan.

Sarasvat guest: Prof. Vachaspati Upadhyaya, Chancellor, Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, New Delhi.

In Chair: Prof. Kapil Kapoor, former Rector, Jawaharlal Nehru University, New Delhi.

Convener: Dr Santosh Kumar Shukla

 

 

 

 

Attach File